GREENCHECK דואגת לכם לכל האישורים במקום אחד!!!

קיצור תהליכים, חסכון של זמן יקר והרבה מאוד כסף.

חיטוי מאגרי מים

תקנה 1525.2 קובעת שכל מאגר מים חייב להיות נקי ומחוטא אחת לשנה. זו היא תקנה של מכון התקנים.

בדיקה תרמוגרפית

יש גורמים שונים לשריפות ואחד המרכזיים שבהם הוא לוחות חשמל שמתחממים יתר על המידה.

בדיקת והתקנת מז"ח

מז"ח הינו מונע זרימה חוזרת באזור לחץ מופחת, שמורכב משני אל חוזרים קפיציים וביניהם ישנו שסתום פריקה אוטומטי.

הדרכות עבודה בגובה

הדרכת עבודה בגובה חייב לעשות כל מי שעבודתו היא בגובה של שני מטרים ומעלה מה שעלול לסכן אותו.

הדרכות בטיחות

הדרכות בטיחות בעבודה יכולות להיות בנושאים שונים, נושאים שרלוונטיים למקום העבודה ולסיכונים שקיימים בו.

יועץ בטיחות

שמירה על בטיחות ברמה גבוהה במקומות שונים תמנע תאונות ונזקים ומודעות גבוהה לעניין.

מערכות כריזה

מערכות כריזה כשמן כן הן, מערכות שבאמצעותן ניתן להכריז על הודעה כלשהיא ולהעביר מסר לקהל ששוהה במקום.

בדיקת מטפים וגלגלונים

בטיחות באש כוללת לא רק אמצעים ופעולות שונות על מנת למנוע שריפה אלא גם אמצעים שונים למנוע את התפשטותה.

אישורי תקינות ספרינקלרים

חלק ניכר מהשריפות ניתן למנוע עם משנה זהירות ועם בדיקות תקופתיות של מערכות החשמל.

בין לקוחותינו